Tyrimai

  • Koherentiškumo vaidmuo energijos pernašai molekulinėse sistemose bei baltymuose
  • Nefotocheminio gesinimo problema fotosintezėje

El.p.: leonas.valkunas@ff.vu.lt

 
fizinių technologijos mokslų centras lietuvos mokslų taryba es struktūrinė parama

Tyrimai

  • Koherentiškumo vaidmuo energijos pernašai molekulinėse sistemose bei baltymuose
  • Nefotocheminio gesinimo problema fotosintezėje

El.p.: leonas.valkunas@ff.vu.lt

 
fizinių technologijos mokslų centras lietuvos mokslų taryba es struktūrinė parama